Paszporty i chipy

  • Lecznica Weterynaryjna FILA, Bydgoszcz

  • Podróże ze zwierzętami

    Oferujemy:

    • wystawianie paszportów uprawniających do wyjazdu poza granicę kraju,
    • znakowanie psów i kotów przy pomocy mikrochipów spełniających normy unijne.

    Chip (mikrochip, transponder) o średnicy ok. 1 mm, powleczony jest otoczką, która jest obojętna dla tkanek i zapobiega przesuwaniu się pod skórą. Chip wszczepia się pod skórę w okolicy szyi. Chip posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjny, który odczytuje się przy użyciu specjalnego czytnika. Dane zwierzęcia i jego opiekuna można umieścić w ogólnopolskiej bazie danych.